HOME| GENEANOLOGIA| GRAFOTERAPIA| PUBLIKACJE| PISMOZNASTWO SADOWE| OFERTA SZKOLENIOWA| AKTUALNOŚCI| GRAFOLOGIA| O MNIE| KONTAKT| ...|
 

GRAFOTERAPIA  

,,Pschorysunek diagnostyczny i terapeutyczny'' i ,,Grafologia pedagogiczna i grafoterapia'' 

    

Psychorysunek diagnostyczny i terapeutyczny

 

Rysunek jest jedną z form nawiązywania kontaktu. Umożliwia komunikowanie się z innymi osobami, przez co znajduje miejsce wśród czynności porozumiewawczych, takich jak mimika, gest, wydawanie modulowanych dźwięków, posługiwanie się językiem mówionym lub pismem. Ale nie tylko
J. Boutonier stwierdził, że rysunek na dowolny lub określony temat jest projekcją całej osobowości i daje możliwość wielostronnej analizy psychologicznej.

Rysunek jest niepowtarzalną, osobistą ekspresją wewnętrznych doświadczeń, która dostarcza cennych informacji diagnostycznych. Kartka papieru jest ekranem, na którym rysujący wyświetla to, czego doświadczył i co przeżywa.

Projekcyjna wartość rysunku wynika przede wszystkim z potrzeby ekspresji. Rysunek jako metoda projekcyjna jest graficzną reprezentacją emocjonalnego, poznawczego oraz kinetystycznego doświadczenia jednostki. Jego interpretacja polega na analizie m.in. lokalizacji rysunku w przestrzeni kartki i relacji między jego elementami, charakterystyki postaci, sposobu rysowania,  a także  na odczytywaniu symboli i znaków. Może mieć charakter formalny, gdy dotyczy rodzaju linii, oraz treściowy, gdy odnosi się do wyglądu przedstawianych postaci.

Podstawą dla terapeutów wprowadzających psychorysunek do zajęć są teorie Freuda i Junga. Freud stwierdził, że za pomocą symbolu można przekazać treści będące przyczyną lęku u jednostki. Jung dowodził, że symbole stanowią osobiste doświadczenie, a kreatywność ( aktywna wyobraźnia)  jest głównym elementem procesu rozwoju  i leczenia. Tych dwóch badaczy i teoretyków nieświadomości zapoczątkowało wprowadzenie twórczości do psychoanalityki.

Testy rysunkowe, które stosujemy współcześnie w pracy z dziećmi i dorosłymi, są skutecznym narzędziem nie tylko diagnostycznym, ale i terapeutycznym.

 

Zapraszam na zajęcia

 

 

Grafofologia pedagogiczna i grafoterapia

 

Gest graficzny, jakim jest pismo i rysunek ucznia zawiera w sobie nie tylko informację na temat osobowości, temperamentu,  uzdolnień i deficytów dziecka, ale wskazuje także na źródło jego problemów emocjonalnych, oraz uwidacznia  przemęczenie, kłopoty z koncentracją i pamięcią, agresję, poziom lęku
i niepokoju, obniżony nastrój, depresję, a nawet zamiary samobójcze.

Na podstawie cech graficznych pisma oraz rysunku dziecka można wnioskować o jego umiejętnościach społecznych, interpersonalnych, samoocenie, a nawet nerwicy i  niektórych chorobach psychicznych.

Grafoterapia, czyli reedukacja pisma, którą zajmuje się grafologia pedagogiczna, pozwala w dużym stopniu poprawić grafizm i usprawnić dysfunkcyjną motorykę dzieci w wieku szkolnym. Sprawdza się też w walce
z dysgrafią, dyspraksją, nadpobudliwością psychoruchową, drażliwością, stresem, niską samooceną i obniżonym nastrojem, a nawet depresją. ćwiczenia  z zakresu reedukacji pisma rozwijają spostrzegawczość, percepcję i pamięć wzrokowo-słuchową, poprawiają koncentrację uwagi, doskonalą umiejętności grafomotoryczne ucznia oraz wzmacniają  jego kreatywność.

Umiejętności z zakresu grafologii pedagogicznej pozwalają nauczycielom, pedagogom i wychowawcom  na wszystkich poziomach edukacyjnych nie tylko rozpoznawać i diagnozować  problemy dziecka, ale także udzielać mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Zapraszamy na zajęcia

 

Kontakt telefoniczny: 509-069-473 lub 797-120-372

 

 

 


Copyright © 2020  AUTOGRAF by ViQ    Gość IP:3.219.31.204     

HOME| GENEANOLOGIA| GRAFOTERAPIA| PUBLIKACJE| PISMOZNASTWO SADOWE| OFERTA SZKOLENIOWA| AKTUALNOŚCI| GRAFOLOGIA| O MNIE| KONTAKT| ...|

  Barwa serwisu: