HOME| GENEANOLOGIA| GRAFOTERAPIA| PUBLIKACJE| PISMOZNASTWO SADOWE| OFERTA SZKOLENIOWA| AKTUALNOŚCI| GRAFOLOGIA| O MNIE| KONTAKT| ...|

   Z przyjemnością informujemy, iż nasza Pracownia prowadzi usługi grafologiczne, polegające na wykonywaniu ekspertyz pisma ręcznego i podpisów a także portrety psychologiczne na bazie pisma odręcznego.

   Wątpisz w autentyczność podpisu na dokumencie? Nieprzyjemna korespondencja bez nadawcy? Czy faktyczne testament został sporządzony przez mojego dziadka?

   Nasz pismoznawca rozwieje wszelkie wątpliwości! Setki wykonanych ekspertyz, lata doświadczeń w sprawach karnych, gospodarczych, cywilnych i prywatnych, specjalistyczna wiedza, sprawność działania oraz krótkie terminy.

Serdecznie zapraszamy!

  Metoda badawcza

Badania wykonywane są uniwersalną metodą graficzno - porównawczą, opierającą się na fakcie, iż grafizm jest utrwalonym śladem psychokinetycznym. Pozwala ona na przeprowadzenie analizy w sposób wszechstronny, z uwzględnieniem cech graficznych w poszczególnych warstwach identyfikacyjnych, tj. cechach syntetycznych, motorycznych, topograficznych, mierzalnych i konstrukcyjnych.
Wszelkie przeprowadzane analizy, do których używa się różnorodnego sprzętu optyczno - pomiarowego nie mają charakteru inwazyjnego, tak więc przekazane do badań materiały nie ulegają w ich trakcie żadnemu uszkodzeniu. Owocem tych badań jest pisemna ekspertyza składająca się z części merytorycznej oraz tablic poglądowych (3 egzemplarze w formie papierowej + wersja PDF na płycie CD).

  Badania w zakresie:

 - analizy porównawczej rękopisów i podpisów - czytelnych, częściowo czytelnych, maksymalnie skróconych, monogramów,
 - analizy anonimów,
 - określania autentyczności testamentów, a zwłaszcza testamentów holograficznych, - innych dokumentów np.; umów kupna - sprzedaży, dzierżawy, itp.,
 - odcisków pieczęci i pieczątek,
 - działalność dydaktyczna ( szkolenie na biegłych sądowych w dziedzinie pismoznawstwa, praktyki biegłych ),
 - konsultacje,
 - pisemne sprawozdania z badań i opinie wraz z dokumentacją poglądową - graficzne uzasadnienie wniosków,
 - działalność warsztatowo - szkoleniowa w dziedzinie grafologii - psychologii pisma,
 - działalność wydawnicza ( sprzedaż podręczników do nauki grafologii i pismoznawstwa sądowego).

 - KOREPETYCJE Z GRAFOLOGII.
 - POZASĄDOWE EKSPERTYZY.
 - KOMPUTEROWE ANALIZY PISMA.

  Ceny

Koszt wykonania ekspertyzy ustalany jest indywidualnie na spotkaniu z klientem i uzależniony jest od specyfiki materiału badawczego. Po wykonaniu analizy porównawczej materiały odsyłane są do Klienta. W badaniach pismoznawczych korzystam z programów komputerowych wspomagających analizę pisma tj. GRAFOTYP - u. Program ten służy do weryfikacji strukturalnych i wielkościowych cech pisma. ( poniżej obraz porównywanych próbek pisma ).


Wykorzystuję także program SCANGRAF, który umożliwia wizualizację motorycznych cech pisma. ( poniżej przykład ).

  Kontakt z ekspertem

Wszelkich dodatkowych informacji udziela nasz ekspert:
mgr Tomasz Szewczyk tel. 797-120-372

   GENEANOLOGIA

   GRAFOTERAPIA

 


Copyright © 2021  AUTOGRAF by ViQ    Gość IP:3.236.228.250     

HOME| GENEANOLOGIA| GRAFOTERAPIA| PUBLIKACJE| PISMOZNASTWO SADOWE| OFERTA SZKOLENIOWA| AKTUALNOŚCI| GRAFOLOGIA| O MNIE| KONTAKT| ...|

  Barwa serwisu: