Telefon: +48 797 120 372

Z przyjemnością informujemy, iż nasza Pracownia prowadzi usługi grafologiczne, polegające

Czytaj więcej

Publikacje

Klasyczne badania dokumentów. Personografia sądowa – część I

Klasyczne badania dokum

Czytaj więcej

Instytut Grafologii

Z przyjemnością informujemy, iż nasza Pracownia prowadzi usługi grafologiczne, polegające na wykonywaniu ekspertyz pisma ręcznego i podpisów a także portrety psychologiczne na bazie pisma odręcznego.

Wątpisz w autentyczność podpisu na dokumencie? Nieprzyjemna korespondencja bez nadawcy? Czy faktyczne testament został sporządzony przez mojego dziadka?

Nasz pismoznawca rozwieje wszelkie wątpliwości! Setki wykonanych ekspertyz, lata doświadczeń w sprawach karnych, gospodarczych, cywilnych i prywatnych, specjalistyczna wiedza, sprawność działania oraz krótkie terminy.

Serdecznie zapraszamy!

Instytut Grafologii

Metoda badawcza
Badania wykonywane są uniwersalną metodą graficzno – porównawczą, opierającą się na fakcie, iż grafizm jest utrwalonym śladem psychokinetycznym. Pozwala ona na przeprowadzenie analizy w sposób wszechstronny, z uwzględnieniem cech graficznych w poszczególnych warstwach identyfikacyjnych, tj. cechach syntetycznych, motorycznych, topograficznych, mierzalnych i konstrukcyjnych.
Wszelkie przeprowadzane analizy, do których używa się różnorodnego sprzętu optyczno – pomiarowego nie mają charakteru inwazyjnego, tak więc przekazane do badań materiały nie ulegają w ich trakcie żadnemu uszkodzeniu.
Owocem tych badań jest pisemna ekspertyza składająca się z części merytorycznej oraz tablic poglądowych (3 egzemplarze w formie papierowej + wersja PDF na płycie CD).
Badania w zakresie:
analizy porównawczej rękopisów i podpisów – czytelnych, częściowo czytelnych, maksymalnie skróconych, monogramów,
analizy anonimów,
określania autentyczności testamentów, a zwłaszcza testamentów holograficznych, – innych dokumentów np.; umów kupna – sprzedaży, dzierżawy, itp.,
odcisków pieczęci i pieczątek,
działalność dydaktyczna ( szkolenie na biegłych sądowych w dziedzinie pismoznawstwa, praktyki biegłych ),
konsultacje,
pisemne sprawozdania z badań i opinie wraz z dokumentacją poglądową – graficzne uzasadnienie wniosków,
działalność warsztatowo – szkoleniowa w dziedzinie grafologii – psychologii pisma,
działalność wydawnicza ( sprzedaż podręczników do nauki grafologii i pismoznawstwa sądowego).
KOREPETYCJE Z GRAFOLOGII.
POZASĄDOWE EKSPERTYZY.
KOMPUTEROWE ANALIZY PISMA.
Ceny
Koszt wykonania ekspertyzy ustalany jest indywidualnie na spotkaniu z klientem i uzależniony jest od specyfiki materiału badawczego. Po wykonaniu analizy porównawczej materiały odsyłane są do Klienta. W badaniach pismoznawczych korzystam z programów komputerowych wspomagających analizę pisma tj. GRAFOTYP – u. Program ten służy do weryfikacji strukturalnych i wielkościowych cech pisma. ( poniżej obraz porównywanych próbek pisma ).
Grafotyp

Wykorzystuję także program SCANGRAF, który umożliwia wizualizację motorycznych cech pisma. ( poniżej przykład ).

SkanGraf

Kontakt z ekspertem

Wszelkich dodatkowych informacji udziela nasz ekspert:
mgr Tomasz Szewczyk tel. 797-120-372